Ngày 02.9.2020: Sứ giả loan báo Tin Mừng tình yêu

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 4:38–44

Ðức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.  Ðức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài.

Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Ðấng Kitô.

Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Ðám đông tìm Người, đến tận nơi Người đang ở và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.  Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.

SỨ GIẢ LOAN BÁO TIN MỪNG TÌNH YÊU

Đức Giêsu đến trần gian là để loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Đi đến đâu là Người thi thố ơn lành, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, cho kẻ đói ăn…; tất cả là vì tình yêu thương con người và vì mối bận tâm mặc khải Vương quốc Chúa Cha.

Tất cả những ai nghèo khổ, bệnh tật, bé mọn đều được Người quan tâm và thi thố ơn lành. Xin cho chúng ta một khi nhận ra sự khốn cùng của mình, thì cũng nhận ra tình yêu thương vô vàn của Thiên Chúa; và một khi đã nhận được tình thương ấy, mỗi chúng ta cũng trở nên sứ giả loan báo Tin mừng tình yêu.

 

Trả lời