Ngày 01.9.2020: Sức mạnh từ lời của Đức Giê-su

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 4:31–37

Người xuống Caphácnaum, môt thành miền Galilê, và ngày sabát, Người giảng dạy họ.  Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Người nói năng có thẩm quyền.

Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:  “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.  Nỗi kinh ngạc trùm lên mọi người, và họ nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!”  Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

SỨC MẠNH TỪ LỜI CỦA ĐỨC GIÊSU

Chúa Giêsu dẫu được nhận biết như một Rabi, một bậc thầy, nhưng Người khác hẳn với các bậc thầy Dothái khác. Người xuất phát từ Cha, và những lời Người giảng dạy đầy uy quyền. Lời Người nói ra làm kẻ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, người có tội được tha thứ, người đau bệnh được chữa lành, người sầu khổ được vui tươi, người chết sống lại, và ngay cả ma quỷ cũng phải khiếp sợ.

Lời của Người cho thấy, Vương quốc Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta rồi. Lời đó vẫn còn vang vọng giữa chúng ta hôm nay trong Hội thánh. Ước chi hôm nay chúng ta nghe tiếng Người và đón nhận được sức mạnh từ Lời của Người phán ra.

Trả lời