Ngày 31.8.2020: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 4:16–30

Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh.  Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:

Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,

để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

Người đã sai tôi đi công bố

cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng mắt,

trả lại tự do cho người bị áp bức,

công bố một năm hồng ân của Chúa.

Ðức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.  Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.  Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”  Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!”  Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ dội,  thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđon.  Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi”.

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.  Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.  Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Đức Giêsu đi đến đâu là Người rao giảng Tin mừng và thi ân giáng phúc tới đó. Người chính là Đấng ngôn sứ Isaia đã tiên báo. Chính Đức Giêsu đã chứng thực điều này tại hội đường Nadarét, khi Người vào đó đọc Sách thánh như thói quen Người vẫn làm: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.

Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta quy tụ trong nhà của Chúa, Đức Giêsu vẫn tiếp tục đọc Sách thánh và giải thích lời Chúa cho mỗi chúng ta. Xin cho chúng ta diễm phúc được gặp gỡ Chúa, nhờ sốt sáng lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin cho chúng ta đừng vấp phạm về Người, như chính những người đồng hương của Chúa năm xưa. Đắng đót thay khi nghe Chúa phải thốt lên: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

 

 

 

Trả lời