Nghe giảng Chúa nhật 22 năm A (2011 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 16,21-27)

Nghe giảng Chúa nhật 22 năm A (2011 - 2020)Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Năm 2020

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung hiệu

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05g00 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 06g15: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lễ 7g15: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : (Thánh Monica) Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 09 giờ (lễ thiếu nhi) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 

Trả lời