Ngày 28.8.2020: Chuyện của mỗi chúng ta

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

CHUYỆN CỦA MỖI CHÚNG TA

Chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể là câu chuyện rất thật của mỗi người chúng ta. Cuộc sống vẫn cứ cuốn trôi chúng ta vào bao mối bận tâm, cầm đèn trên tay mà chẳng để ý mình có mang dầu theo không nữa. Rồi chàng rể đến chậm, các cô lăn ra ngủ cả; hành trình đức tin cứ thế vần xoay, biết mình là Kitô hữu đấy, nhưng chẳng mấy khi ý thức bình dầu đức tin, đức ái, và niềm hy vọng của mình thế nào… Rồi bất chợt Chàng rể đến, lúc này ai khôn ai dại sẽ lộ diện.

Xin Cho chúng ta được liệt vào số những trinh nữ khôn ngoan được vào dự tiệc cưới khi Chàng rể đến.

Trả lời