Ngày 22.8.2020: Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 23:1–12

Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rápbi”.

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “rápbi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

XIN MẸ CHUYỂN CẦU CHO CHÚNG CON

Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Chúng ta kêu cầu Mẹ với tước hiệu cao sang quyền quý, Mẹ là Nữ Vương trời đất. Thế nhưng, chúng ta đừng quên rằng, Mẹ đã tự nhận mình là nữ tỳ hèn mọn, nên Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ làm Nữ Hoàng bên cạnh Chúa Con. Đúng như lời Chúa dạy chúng ta hôm nay: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

Ôi Nữ Vương trời đất, vinh dự thay, hạnh phúc thay. Mẹ được tôn làm Nữ Hoàng, để Mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Trên trần gian này, không ai chạy đến kêu cầu Mẹ mà Mẹ chẳng nhậm lời. Xin Thiên Chúa tuôn tràn xuống trên chúng ta muôn phúc lộc của Người qua sự chuyển cầu đắc lực của Đức Trinh Nữ Vương, Thiên Chúa Thánh Mẫu và là mẹ hiền của mỗi chúng ta.

Trả lời