Nghe giảng Chúa nhật 21 năm A (2011 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 16,13-20)

 Nghe giảng Chúa nhật 21 năm A (2011 - 2020)Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.”

Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Simôn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đức Giêsu nói với ông : “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

Năm 2020

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Ngày 24.08.2014

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 06g15 :  Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19g00 : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Ngày 21.08.2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô S. Lê Văn La Vinh

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Trả lời