Ngày 20.8.2020: Chúa không chấp nhận thái độ thờ ơ

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 22:1–14

Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đây tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

CHÚA KHÔNG CHẤP NHẬN THÁI ĐỘ THỜ Ơ

Nước trời được ví như tiệc cưới của hoàng tử, vinh dự và vui thay khi ta được tham dự tiệc cưới này. Mở đầu dụ ngôn ta háo hức biết bao, thế nhưng kết thúc dụ ngôn lại là câu chuyện buồn thê thảm. Thương thay số phận của kẻ đã vào tham dự tiệc cưới mà lại không mặc y phục lễ cưới.

Chúng ta là khách thập phương được vinh dự mời vào bàn tiệc Nước trời, tuy vậy, Thiên Chúa không chấp nhận thái độ thờ ơ, thái độ thiếu cộng tác của ta, thái độ sống đức tin gặp chăng hay chớ như kẻ dự tiệc cưới thất lễ vậy. Xin cho chúng ta biết hết lòng cộng tác với Chúa, sốt sáng tham dự bàn tiệc Thánh Thể hôm nay, và ước chi đừng ai bị đuổi ra khỏi bàn tiệc trong Vương quốc của Chúa sau này.

 

Trả lời