Đức Thánh cha giúp mười tám máy thở cho Brazil

 

Đức Thánh cha Phanxicô trợ giúp 18 máy thở và 6 máy siêu âm Fuji xách tay cho Brazil.

Đức Thánh cha giúp mười tám máy thở cho BrazilThông cáo của Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Chánh Sở từ thiện của Đức Thánh cha, công bố chiều ngày 17/8/2020 vừa qua, nói rằng: “Đức Thánh cha Phanxicô không ngừng tha thiết kêu gọi lòng quảng đại và liên đới với những dân tộc và những người đang chịu nhiều đau khổ vì đại dịch Covid-19.

“Theo chiều hướng này, cả Sở Từ thiện của Đức Thánh cha, để cụ thể hóa sự gần gũi và quí mến của Đức Thánh cha giữa những thử thách cam go và khó khăn hiện nay, đã động viên bằng nhiều cách và nhiều mặt trận, tìm kiếm các thiết bị y tế và máy móc điện tử y tế để tặng cho nhiều cơ sở y tế ở trong tình trạng khẩn trương và nghèo túng, thiếu những phương tiện cần thiết để cứu sống và săn sóc nhiều nhân mạng.

“Trong những ngày tới đây, 18 máy thở Draeger để trị liệu khẩn trương và 6 máy siêu âm xách tay Fuji, sẽ được gửi tới Brazil, nhờ sự dấn thân quảng đại của Hội thiện nguyện Hope-Hy Vọng, chuyên về các dự án nhân đạo y tế và giáo dục. Hội này đã tìm được các ân nhân trao tặng và tài trợ việc chuyên chở, cũng như gắn máy cho các nhà thương.”

Sau khi được chở tới Brazil, các máy móc đó sẽ được trao cho các nhà thương mà Tòa Sứ thần Tòa Thánh cho biết trên lãnh thổ quốc gia, để cử chỉ liên đới và bác ái Kitô này có thể thực sự giúp đỡ những người nghèo túng nhất”.

(Rei 17-8-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời