Ngày 16.8.2020: Hãy canh tân đời sống đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 15:21–28

Ra khỏi đó, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi”. Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

HÃY CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Trong Tin mừng, dường như chúng ta chưa thấy Chúa khen ngợi đức tin của một người Dothái thuần thành nào; nhưng hơn một lần, Chúa khen ngợi đức tin của những người dân ngoại. Quả thật, không phải những ai chỉ kêu lên: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước trời cả đâu! Không phải cứ mang danh là Kitô hữu, nghĩa là nắm chắc phần thưởng mai hậu! Coi chừng con cái trong nhà thì bị đuổi ra ngoài, còn bàn tiệc dọn sẵn lại dành để thiết đãi khách thập phương tới dự. Đức tin mạnh mẽ của người đàn bà dân ngoại xứ Canaan hôm nay là một lời nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta, hãy canh tân đời sống đức tin của mình. Hãy sống đức tin chứ đừng chỉ giữ đức tin hay mang khẩu hiệu đức tin bên ngoài như học sinh mang bảng tên đến trường mà thôi.

Trả lời