Ngày 14.8.2020: Xin cho mỗi gia đình luôn là một tổ ấm

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

XIN CHO MỖI GIA ĐÌNH LUÔN LÀ MỘT TỔ ẤM

Hôn nhân là một định chế Thiên Chúa đã thiết định ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Định chế ấy chính là giao ước bền chặt giữa hai người nam nữ, mời gọi đôi bạn yêu thương và sống thủy chung với nhau trong suốt cuộc đời. Thế nhưng, có lẽ chưa bao giờ con người sống trọn vẹn và tôn trọng đủ giao ước hôn nhân Chúa đã thiết định. Còn đó bao vấn nạn trong đời sống gia đình: nào là bạo hành gia đình, nào là chồng chúa vợ tôi, nào là xáo xào cãi vã, nào là ly thân, ly dị, tái hôn, đồng tính luyến ái… Xin Chúa thương chúc lành và gìn giữ các gia đình, cách riêng là mỗi gia đình chúng ta; để mỗi gia đình luôn là tổ ấm, là cộng đoàn hiệp thông và ngôi vị, là Giáo hội thu nhỏ…, và là hình ảnh sống động tình yêu của Chúa Kitô và Hội thánh.

Trả lời