Ngày 10.8.2020: Quy luật “hạt lúa mì”

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

QUY LUẬT “HẠT LÚA MÌ”

Quy luật cuộc sống mang tên quy luật “hạt lúa mì”, tuy khắc nghiệt nhưng rất phong phú, mang lại niềm hy vọng sống động, sâu xa cho thân phận con người bất toàn và phải chết của chúng ta.

Bằng quan sát tự nhiên, ai trong chúng ta cũng đều nhận thấy, một khi hạt lúa mì gieo xuống đất, nó chấp nhận thối rữa vỏ trấu để nảy mầm, thành cây, trổ đòng và sinh bông hạt mới. Trong niềm tin vào Thiên Chúa, mỗi chúng ta cũng được mời gọi chân nhận một sự thật nghiệt ngã, dám chịu tan biến, dám hy sinh chính mạng sống của mình Chúa, vì Tin mừng. Sự hy sinh ấy không vô ích, nhưng như hạt lúa mì khi gieo xuống thì hư hoại, nhưng vươn lên thì tươi tốt và trổ bông kết hạt phong nhiêu.

 

Trả lời