Ngày 08.8.2020: Gieo rắc hạt Tin Mừng khắp nơi

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 17:14–20

Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Ðức Giêsu và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”. Ðức Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ðem cháu lại đây cho tôi”. Ðức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. [Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện].

GIEO RẮC HẠT TIN MỪNG KHẮP NƠI

Hôm nay Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Phụ Đaminh, một chiến sĩ đức tin kiên cường, một nhà giảng thuyết đầy lòng thương cảm của Thiên Chúa. Giữa lúc Ngôi nhà Giáo hội đang chao đảo vì những trận cuồng phong lạc giáo, vì lối sống của bao người của một thế hệ cứng lòng tin, Chúa đã sai phái thánh Đaminh, một nhà giảng thuyết Tin mừng đến phá tan cơn u mê lầm lạc; dùng đạo lý chân chính chống đỡ  Ngôi nhà Giáo hội.

Tiếp nối sứ mạng của thánh Đaminh, các anh em của dòng Giảng Thuyết mà ngài thiết lập, đã nỗ lực dấn thân qua 8 thế kỷ, gieo rắc hạt Tin mừng khắp nơi, hầu mong chân lý Tin mừng giải thoát con cái Chúa khỏi bóng đêm lầm lạc mà nhận biết chân lý của Chúa. Xin Chúa tiếp tục thi hành điều Chúa muốn, qua dòng của thánh Đaminh, và qua mỗi người chúng ta hôm nay.

Trả lời