Ngày 06.8.2020: Lắng nghe và thực hành thánh ý Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9:2–10

Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Ðức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái”. Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Và có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Ðức Giêsu với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH THÁNH Ý CHÚA

Hôm nay, Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh, Người hiển dung trước mặt các môn đệ thân tín của mình để bày tỏ vinh quang của Đấng Phục Sinh sau này, hầu củng cố niềm tin cho các ông, trước khi Người bước vào mầu nhiệm Vượt Qua. Các môn đệ choáng ngợp và ngây ngất trước vinh quang của Chúa. Và có tiếng Chúa Cha phán dạy: “Ðây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người“. Lời này được phán ra cho các môn đệ, và cũng là cho mỗi chúng ta hôm nay, và cho muôn thế hệ. Hãy vâng nghe lời Con Thiên Chúa, đó là lệnh truyền, là ý muốn của Chúa Cha. Những ai lắng nghe tiếng Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thì sẽ tìm được sức mạnh vượt qua mọi nỗi gian truân, nhất là được hạnh phúc không chỉ đời này, mà còn là hạnh phúc viên mãn trong Vương quốc của Chúa. Ước gì mỗi chúng ta luôn biết lắng nghe và thực hành thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.

 

Trả lời