Ngày 03.8.2020: “Thưa Ngài, xin cứu con với”

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 14:22–36

Ðức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Ðức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghennêxarét. Dân địa phương nhận ra Ðức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào gấu áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

“THƯA NGÀI, XIN CỨU CON VỚI!”

Đức tin là một ân ban và cũng là một lời tự do con người đáp trả lại tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã khát khao và diễn tả niềm tin rất mạnh mẽ của mình trong chính lúc các tông đồ đang hoang mang, hoảng loạn giữa cơn cuồng phong dữ dội. Dù tin vào Chúa và bước đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu, thế nhưng lòng ông vẫn còn đó sự hoài nghi, ngờ vực. May thay, ông còn một chỗ bám vững chắc là Chúa, ông đã la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”

Ta hãy học hỏi gương sống đức tin của thánh Phêrô, dám bước đi dù vẫn còn đó hoang mang ngờ vực; và nhất là luôn biết kêu cầu Chúa trong những lúc gặp sóng gió trong đời: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”

 

Trả lời