Ngày 26.7.2020: Khám pha ra kho báu Nước Trời

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13:44–52

 Hôm ấy Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.  Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

“Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Ðến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

“Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu”. Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả mới lẫn cái cũ”.

KHÁM PHÁ RA KHO BÁU NƯỚC TRỜI

Nước trời là một kho báu, thế nhưng kho báu ấy lại bị chôn giấu trong ruộng, mảnh ruộng đầy cỏ dại, bùn lầy. Chỉ những ai biết giá trị của kho báu, mới “dại khờ” bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng đó mà thôi.

Chúng ta có dám tin rằng, Chúa đã chôn dấu khó báu Nước trời vào chính mảnh ruộng đời ta không? Chỉ những ai biết sống hết mình, sống dấn thân, sống trọn vẹn với cuộc đời mình mới có thể khám phá ra kho báu ấy. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi!

 

Trả lời