Ngày 18.7.2020: Cung cách hành xử của người môn đệ Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12:14–21

 Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Ðức Giêsu. Biết vậy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.  Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.  Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:

Ðây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người.

Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.

Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,  và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

CUNG CÁCH HÀNH XỬ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

Những người Dothái tìm cách giết Chúa Giêsu, còn dân chúng thì tin vào Người, bởi họ biết Người là ai. Dung mạo hiền hậu của Người đã được ngôn sứ Isaia phác họa, qua hình ảnh người Tôi Trung đau khổ. Người là Đấng đầy tràn Thần Khí, luôn thực thi công bình và thể hiện ý muốn của Chúa Cha. “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.

Dung mạo của một Đức Giêsu như thế ngày nay vẫn đang được diễn tả sống động trong Hội thánh, trong đời sống của người tín hữu. Ước chi, trong từng nếp nghĩ, trong mỗi cung cách hành xử của chúng ta, người ta có thể nhận ra gương mặt hiền hậu của Chúa Giêsu chí ái, Đấng luôn yêu thương và ở cùng chúng ta mãi mãi.

 

Trả lời