Ngày 10.7.2020: Phẩm tính của người môn đệ Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10:16–23

 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.  Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.  Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì:  thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em.

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

“Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến.”

Ngày 10.7.2020: Phẩm tính của người môn đệ Chúa

PHẨM TÍNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

Chẳng thời nào sứ mạng của người Kitô hữu là dễ dàng cả, thời nào cũng có những thách đố, hiểm nguy. Chúa đã cảnh báo cho các môn đệ biết trước điều này: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Người môn đệ phải khôn ngoan, trưởng thành, thiên biến vạn hóa trong mọi trường hợp để thích nghi, để dấn thân, để chu toàn sứ mạng loan báo Tin mừng; tuy nhiên, tuyệt đối không được quên rằng, khôn nhưng phải ngoan, phải hiền lành, phải đơn sơ. Loan báo Tin mừng là sứ vụ quan trọng, nhưng không bao giờ được dùng sự “khôn ngoan thế gian” để loan báo Tin mừng Nước Chúa. Điều quan trọng, cần ý thức là có Chúa ở cùng chúng ta.

 

Trả lời