Ngày 09.7.2020: Chữa lành bằng lời an ủi cảm thông

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10:7–15

 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ:  “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.  Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.  Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

CHỮA LÀNH BẰNG LỜI AN ỦI CẢM THÔNG

Chắc có lẽ không mấy ai trong chúng ta hôm nay được ơn chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Tuy nhiên, đừng quên rằng, đây không phải là một đặc ân, mà là một sứ mạng Chúa trao cho các Tông đồ, và ngày nay Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta chia sẻ cùng một sứ mạng đó theo những cách thức của thời đại chúng ta.

Chúng ta có thể “chữa lành người đau yếu” bằng lời an ủi cảm thông; “cho kẻ chết sống lại” bằng những lời chữa lành không kết án; “cho người phong hủi được sạch” bằng thái độ đón nhận không loại trừ; “khử trừ ma quỷ” bằng cách dẹp tan cách sống dèm pha, nói xấu. Xin Chúa thêm sức mạnh để chúng ta có thể chu toàn sứ vụ cao quý này.

 

Trả lời