Ngày 03.7.2020: Phúc cho những người không thấy mà tin

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 20:24–29

 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an” Rồi Người bảo Tôma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”  Ðức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

“PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN!”

Việc thánh Tôma “cứng lòng” lại trở thành cơ duyên cho chúng ta đón nhận mối phúc thứ chín, mối phúc của “những người không thấy mà tin!” Có thể nói, thánh Tôma đại diện cho những người sống niềm tin theo não trạng khoa học, tất cả đều phải kiểm chứng, phải sờ, phải chạm đến mới tin. Thế nhưng, khi Đấng Phục Sinh hiện đến, thánh Tôma đã không cần phải kiểm chứng nữa, ông đã tuyên xưng đức tin của mình: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!

Chúng ta diễm phúc đón nhận đức tin, từ lời chứng sống động của các Tông đồ. Xin cho đức tin ấy luôn lớn mạnh, hầu có thể vượt qua những thử thách trong cuộc đời, mà tiến về Vương quốc Thiên Chúa.

Trả lời