Ngày 28.6.2020: Đón tiếp kẻ bé mọn

 

 Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10, 37-42 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

ĐÓN TIẾP KẺ BÉ MỌN

Một trong các tôn chỉ hành động của tu sĩ dòng Biển Đức là: Tiếp đón lữ khách như tiếp đón Chúa Kitô. Bởi đó, bất cứ ai đến gõ cửa một đan viện đều được các tu sĩ đón tiếp một cách nhiệt thành như chính Chúa Kitô đến với các vị ấy vậy.

Lẽ thường, chúng ta dễ dàng đón nhận những người mang ích lợi cho mình, hợp ý mình, những người có địa vị, uy tín. Do đó, dễ xua đuổi hay loại trừ những người nghèo khổ, bần cùng, tội lỗi. Điều này không phù hợp với tính cách của người tin vào Đức Giêsu.

Mới nghe đoạn Tin mừng hôm nay, dường như có sự công bằng kiểu “một đổi một”: đón tiếp ngôn sứ thì được phần thưởng của ngôn sứ, đón tiếp người công chính thì được phần thưởng dành cho người công chính, nhưng phần sau đã cho thấy sự tương phản trong đời sống người Kitô hữu: đón tiếp kẻ bé mọn, người không có khả năng đền đáp thì lại được phần thưởng cao trọng nhất, nói theo thánh Phaolô trong bài đọc II là phần thưởng “sự sống”.

 

Trả lời