Nghe giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên năm A (2017 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 10:37-42)

Nghe giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên năm A (2017 - 2020)“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Vinh-sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Mô-rít Lục vĩnh Phố

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 9g00 (lễ Thêm Sức): Gm Micae Hoàng Đức Oanh

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Trả lời