Ngày 24.6.2020: Người được Chúa thương

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1:57–66, 80   

 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.  Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

  Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.  Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an”.  Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”.  Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.  Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”.

Ai nấy đều bỡ ngỡ.  Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.  Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.  Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.  Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

‘NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG’

Gioan có nghĩa là ‘người được Chúa thương’. Ngay khi Dacaria xác nhận tên con trẻ là Gioan, có nghĩa là ông đã nhìn nhận tình thương Thiên Chúa dành cho ông, điều mà trước đó ông đã tỏ ra nghi ngờ, nhờ đó môi miệng ông được mở ra và ông nói được.

Như thế, bằng cuộc hạ sinh của Gioan, Thiên Chúa đã biểu dương tình thương của Người, và để cho Gioan loan truyền tình thương ấy trước mặt muôn dân nước, như lời tiên tri của thân phụ ông tiên báo: Hài nhi hỡi, con mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, bảo cho dân biết: Người sẽ thương cứu độ.

Trả lời