Ngày 19.6.2020: Đến với Đức Giêsu để chia sẻ buồn vui

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊSU ĐỂ CHIA SẺ BUỒN VUI

“Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi.”

Những người mang gánh nặng cuộc đời được mời gọi đến với Đức Giêsu. Đó là sự biến đổi. Không phải là hành động co cụm của nghỉ ngơi, của trốn chạy mà là đảm nhận sứ vụ Người trao cho, bởi liền sau đó Đức Giêsu cho thấy hình ảnh cái ách: hãy mang lấy ách của tôi.

Trả lời