Ngày 17.6.2020: Cầu nguyện là gặp gỡ cá nhân với Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6:1–6, 16–18

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng.

Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.  Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,  để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.  Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.  Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,  để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

CẦU NGUYỆN LÀ SỰ GẶP GỠ CÁ NHÂN VỚI CHÚA

Cầu nguyện là yếu tố không thể thiếu và mang tính sống còn trong đời sống Kitô hữu. Kinh nguyện là gì nếu không phải là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, là sự gặp gỡ cá nhân với Người? Chúng ta tìm được nơi kinh nguyện một nguồn mạch không cạn. Nhưng rất cần phải lui vào thinh lặng, để nghe được tiếng Đấng Tối Cao.

Hay trở về với tâm hồn mình để gặp gỡ Thiên Chúa, và cũng để nhận ra, từ lâu căn phòng kín ấy đã trở nên lạnh lẽo vì thiếu lời cầu nguyện.

Trả lời