Ngày 15.6.2020: Cùng nhau thăng tiến trong đời sống đức tin

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5:38–42

Một hôm, Đức Giê-su nói với môn đệ rằng: Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa.  Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.  Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.  Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.

https://youtu.be/nqFZs7SN2hc

CÙNG NHAU THĂNG TIẾN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa.

Thông thường, có vay có trả: mắt đền mắt, răng đền răng được coi là công bằng giao hoán, giúp duy trì tình trạng ổn định xã hội. Tuy nhiên, công bằng ấy chưa đưa được con người lên cao hơn, bởi đó mà Đức Giêsu giới thiệu một luật mới: Luật tình yêu.

Tình yêu đón nhận và tha thứ cũng như cầu nguyện cho kẻ thù và người tội lỗi, bởi cần hơn ai hết hành động cảm hoá con người họ. Tình yêu chặc đứt mắt xích bạo tàn, còn trả thù nối dài thêm những vòng xích đó.

Tuy nhiên, yêu không có nghĩa là cam chịu. Tình yêu đòi buộc chúng ta tha thứ, nhưng cũng bao hàm hành động sửa lỗi huynh đệ để cùng nhau thăng tiến trong đời sống đức tin.

 

Trả lời