Ngày 13.6.2020: Hãy giữ lời đã thề với Chúa

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 33-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa”.

Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

HÃY GIỮ LỜI ĐÃ THỀ VỚI CHÚA

Việc trích dẫn câu Kinh thánh Cựu ước: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa”, vốn được lặp lại nhiều lần trong bộ Ngũ Thư, cho thấy người xưa tôn trọng lời thề. Lời thề chứng thực những gì được nói ra là sự thực, và người thề xác thực rằng họ sẽ thực hiện điều đó.

Ở đây, bằng những mệnh lệnh ‘đừng lấy… mà thề’ là để chúng ta ý thức rằng, chúng ta không có quyền trên những sự vật đó. Tất cả đều là bởi Thiên Chúa mà ra.

Tiến xa hơn việc thề thốt, Đức Giêsu dạy: có thì nói có, không thì nói không, tức là sự thật. Chúng ta buộc phải nói sự thật, bởi điều đó mới xứng hợp với phẩm giá con người chúng ta, phẩm giá đã được cứu chuộc, bằng không, thì chúng ta đã bán rẻ phẩm giá đó cho ma quỷ, bởi: thêm thắt là do sự dữ mà ra.

 

Trả lời