Ngày 12.6.2020: Tuân giữ lề luật cách quyết liệt

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

“Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.

TUÂN GIỮ LỀ LUẬT CÁCH QUYẾT LIỆT

Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

Hôm qua chúng ta đã được nghe về tính trổi vượt của Luật mới, khi Đức Giêsu đến để kiện toàn luật cũ. Hôm nay, Đức Giêsu cho thấy sự trổi vượt ấy được thể hiện cụ thể nơi mối dây ràng buộc gia đình.

Ngoại tình và ly dị xúc phạm nghiêm trọng tới đời sống gia đình. Nếu như luật cũ cho phép viết chứng thư ly dị vợ, thì đây với Đức Giêsu, ngay cả nhìn người khác mà ước muốn đã phạm tội ngoài tình rồi.

Như thế, Đức Giêsu đòi hỏi tính quyết liệt hơn trong việc tuân giữ lề luật, được diễn tả bằng những từ ngữ tượng hình mạnh mẽ: chặt tay, móc mắt,… nếu như những bộ phận đó làm cớ cho chúng ta vấp ngã.

 

Trả lời