Ngày 11.6.2020: Bổn phận truyền giáo của mọi Ki-tô hữu

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10:6–13

     Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần.  Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.  Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng.  Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.  Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.  Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.

BỔN PHẬN TRUYỀN GIÁO CỦA MỌI KITÔ HỮU

Tại sao là một Kitô hữu thì có bổn phận phải truyền giáo? Tin mừng hôm nay đã trả lời cho thắc mắc ấy.

Đức Giêsu nhắc nhớ các môn đệ về tính nhưng không của Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: các ông được cho không. Các ông được nghe, được hiểu và đón nhận hồng ân Nước Trời. Các ông được như thế chẳng phải nhờ sự tài giỏi, khôn ngoan, hay quyền uy,… nhưng hoàn toàn vì tình yêu Chúa dành cho. Cũng vậy, được là con cái Chúa không phải nhờ bởi sức riêng, nhưng tiên vàn chúng ta lãnh nhận ân ban.

Hồng ân nhưng không chúng ta lãnh nhận, thì nay, tới phiên mình, chúng ta cũng chuyển trao cho người khác để họ cũng được như chúng ta.

Ân sủng ấy được chúng ta cho đi không làm suy giảm công phúc của bản thân, trái lại, Chúa càng tuôn đổ thêm và được tràn đầy.

 

Trả lời