Ngày 04.6.2020: Giới luật mến Chúa – yêu người

 

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

GIỚI LUẬT MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI

Đức Giêsu nói với nhà thông luật: “ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”

Đức Giêsu đã chỉ cho ông kinh sư phải làm gì trong việc thực thi lề luật. Chắc hẳn đó không phải là tuân giữ chi li từng điều được ghi ra cho bằng yêu mến. Yêu Chúa được thể hiện qua tha nhân và tình yêu đối với tha nhân biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa.

Về điều này, thánh Catarina Siena đã cảm nghiệm và thốt lên: “Chúa đã yêu con bằng tình yêu nhưng không và Ngài biết con không thể yêu Ngài như thế, nên Ngài muốn con làm điều đó cho tha nhân”.

Ở đây, Ðức Giêsu đã đưa nhà thông luật từ thắc mắc về điều răn lớn nhất tới hành động cụ thể: Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, được thể hiện nơi: yêu người thân cận như chính mình.

Trả lời