Ngày 03.6.2020: Ý nghĩa mới của sự sống đời sau

 

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 18-27

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình.

Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”.

Ý NGHĨA MỚI CỦA SỰ SỐNG ĐỜI SAU

Ở đây, câu trả của Đức Giêsu không những cho thấy nhóm này sai lầm về sự sống lại, mà còn mở ra cho chúng ta một ý nghĩa mới của sự sống lại trong ngày sau hết.

Thiên Chúa là chủ tể mọi sự. Bằng việc lặp lại lời của Đức Chúa trong biến cố hiện ra với ông Môsê: Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, Đức Giêsu khẳng định con người chỉ có thể đối thoại, gặp gỡ với Thiên Chúa của mình khi họ ‘sống’ trong ân sủng. Bởi đó mà Giáo lý dạy chúng ta rằng, những người sống trong tình trạng tội lỗi không có cơ hội tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của họ.

Ngày sống lại, con người giống như thiên thần. Như các thiên thần, những người sống trong ân nghĩa Chúa, cũng được đêm ngày họp tiếng ca tụng Chúa của họ.

Trả lời