Ngày 13.5.2020: Nén bạc Chúa trao cho mỗi người

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15:1–8

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho,  anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành.

Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. Anh em sẽ được như ý.

Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

NÉN BẠC CHÚA TRAO CHO MỖI NGƯỜI

Trổ sinh hoa trái đức tin là đòi buộc đối với tất cả các Kitô hữu. Tuy nhiên, điều này vượt quá khả năng của mỗi người chúng ta, bởi đó mà chúng ta cần sự trợ giúp của ân sủng.

Giáo huấn ‘trổ sinh hoa trái’ hôm nay hẳn gợi nhớ chúng ta về những nén bạc Chúa trao cho mỗi người. Không một ai được phép để những ‘nén bạc ân sủng’ ấy trở nên vô hiệu trong cuộc sống của mình, bằng không, hình ảnh cành nho vô dụng bị quăng vào lửa chính là số phận của chúng ta.

Trả lời