Ngày 12.5.2020: Bình an của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14:27–31a

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.

Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Ðã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!”

BÌNH AN CỦA CHÚA

 Đức Giêsu để lại bình an cho các môn đệ. Có phải điều đó bảo vệ các ông khỏi bắt bớ, đánh đòn và loại trừ? Không, hẳn là không, bởi bình an để lại không theo nghĩa thế gian.

Thật vậy, thế gian chuộng sự yên bình, đôi khi phải thoả hiệp để cùng có lợi, nhưng các môn đệ Chúa thì không được như thế, bình an của Chúa không cho phép con người thoả hiệp trước sự dữ và tội lỗi mà cần có thái độ dứt khoát loại trừ, bởi đó mà họ phải đối diện với sự thù ghét và bách hại.

Tuy nhiên, đứng trước những đau khổ ấy, người môn đệ Chúa luôn có được bình an vì họ được nên đồng hình đồng dạng với Thầy của mình, và đã trở nên chứng nhân cho chân lý.

Trả lời