Ngày 09.5.2020: Đón nhận sự trợ giúp của Chúa

 

  Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14:7–14

  Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”.

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”.

Ðức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.

Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?

Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.

Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

ĐÓN NHẬN SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHÚA

Xin cho chúng con được thấy Cha. Đây là lời cầu xin của Đứa con.

Trở nên trẻ thơ trong việc ‘thấy’ Cha cũng bao hàm sự bất lực của bản thân. Đứa bé không thể tự mình đến với mẹ của chúng thế nào, thì trong đời sống tâm linh, chúng ta cũng không thể tự mình đến với Thiên Chúa, không thể ‘thấy’ được Người nếu như Người đã không đi bước trước.

Lời cầu xin thể hiện ý thức bản thân lệ thuộc vào Thiên Chúa và sẵn sàng đón nhận sự trợ giúp của Người.

Trả lời