Ngày 07.5.2020: Trở nên giống như Thầy

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 13:16–20

Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn người sai đi.

Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì phúc cho anh em!  Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây:

Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.

Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ THẦY

Trong hoàn cảnh cụ thể Bữa tiệc ly, nhất là sau hành động cúi xuống của Đức Giêsu, ‘những điều đó’ được nhắc đến trước hết là gương phục vụ của Người. Kinh nghiệm được Thầy rửa chân là biến cố chẳng thể nào quên.

Đức Giêsu muốn các môn đệ tiếp tục làm điều Người đã làm: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm”. Bởi đó, việc rửa chân cho nhau giữa các ‘tôi tớ’ là đòi buộc để được chung phần với Chủ, ngay cả sự phản bội cũng không bị loại trừ, như chính Đức Giêsu đã đổ nước cho cả Giuđa lúc ấy.

‘Những điều đó’ còn là vị trí của các môn đệ trong chương trình của Chúa. ‘Tôi tớ không hơn chủ”. Chúng ta, các môn đệ Chúa cũng sẽ đón nhận những khốn khó trong đời sống sứ vụ của mình nếu muốn trở nên giống như Thầy.

Trả lời