Ngày 04.5.2020: Hãy tiến đến với Đức Giêsu

 

      Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 10:11–18

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên.

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên.

Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.

Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Ðó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.

HÃY TIẾN ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊSU

Liền sau lời khẳng định của Đức Giêsu: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào” là lời: “Người Mục Tử tốt lành hy sinh mạng sống mình vì chiên.” Như vậy, việc “hy sinh mạng sống” là phương thế để mang lại sự sống, và còn “sống dồi dào”. Ý tưởng nòng cốt ấy giờ đây đã được hiện thực hoàn toàn qua hiến tế của Đức Giêsu trên thập giá, qua việc Người trao hiến mạng sống mình nuôi sống đàn chiên.

Đâu là thái độ của chúng ta với Mục tử Giêsu? Thánh Gioan giới thiệu hai hành động: lắng nghe và đi theo. Hãy tiến đến với Đức Giêsu và để kín múc nơi Người nguồn mạch sự sống.

Trả lời