Ngày 03.5.2020: Diện mạo của Đức Giê-su mục tử

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 10:1–10

  “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.  Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.  Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.  Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.  Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”. Ðức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ.

Vậy, Ðức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không theo họ.

Tôi là cửa: Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy.

Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

DIỆN MẠO CỦA ĐỨC GIÊ-SU MỤC TỬ

Chúa nhật Chúa Chiên Lành hôm nay diễn tả cho chúng ta diện mạo của Đức Giêsu Mục Tử. Người là chủ chiên chăm chú tâm chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên của mình được an toàn và được dưỡng nuôi. Đức Giêsu khẳng định: Người đến để chiên được sống và sống dồi dào.

Vậy đâu là bổn phận của chúng ta, những con chiên của Chúa? Thánh Phêrô trong bài đọc I đã mời gọi chúng ta sám hối và tin vào danh Đức Giêsu để được cứu. Sám hối là xác nhận quyền năng của Chủ Chiên trên cuộc đời chúng ta, để vâng nghe lời Người.

Trả lời