Ngày 23.4.2020: Hành vi khiêm tốn nơi Gioan

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó.

Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

THÁI ĐỘ KHIÊM TỐN NƠI GIOAN

Nicôđêmô muốn tìm kiếm chân lý sự sống nhưng lại muốn lĩnh hội bằng sức riêng của mình, bởi đó mà kiến thức ông đang sở đắc đã che mắt không cho ông đón nhận mạc khải, hậu quả là ông không thể hiểu lời Đức Giêsu nói.

Trái lại, nơi Gioan là thái độ khiêm tốn, không chỉ là không xứng cúi xuống cởi quai dép mà còn phải lu mờ trước Đấng Cứu Thế, như ông đã tuyên bố trước mặt môn đệ. Do đó, để có thể đón nhận mạc khải cứu độ, tiên vàn người Kitô hữu chúng ta phải có lòng khiêm tốn. Chính nhờ sự khiêm tốn ấy mà Ơn Cứu Độ được tỏa rạng nơi chính cuộc sống lu mờ của chúng ta, bởi Đức Giêsu đã từng khẳng định: Nước trời chỉ dành cho những tâm hồn bé mọn mà thôi.

 

Trả lời