Ngày 21.4.2020: Tin vào Đức Giêsu trên thập giá

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 3:7b–15

       Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”. Ông Nicôđêmô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” Ðức Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy!  Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.  Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?  Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

TIN VÀO ĐỨC GIÊSU TRÊN THẬP GIÁ

Sinh ra một lần nữa nhờ Con Người được giương cao. Việc “Con Người được giương cao” nhắc đến hành động Môsê treo cao con rắn đồng trong sa mạc, để ai nhìn lên đó với lòng tin vào Thiên Chúa thì được sống. Cách riêng tác giả sách Khôn Ngoan cho thấy, hình ảnh con rắn bằng đồng ấy chỉ là dấu hiệu được cứu thoát. Thì đến thời Con Rắn Đồng mới, đó không còn là dấu hiệu vốn có trong sa mạc, nhưng trở nên nguồn cứu thoát, không phải là vết cắn của con rắn hổ lửa, nhưng là con rắn xưa trong vườn địa đàng, tức là satan.

Nhìn lên Con Rắn Đồng mới như là một điều kiện tiên quyết để được tái sinh, lời mời gọi này không gì khác hơn là tin vào Đức Giêsu, Đấng đã được treo cao trên thập giá.

Trả lời