Ngày 18.4.2020: Tất cả là do ân sủng Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Mc 16:9–15

     Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Ðức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.  Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.  Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại.  Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

TẤT CẢ LÀ DO ÂN SỦNG CHÚA

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao Chúa Phục sinh không hiện ra với quảng đại dân chúng, hay người hiện ra với Philatô hay với những nhà lãnh đạo Do-thái, vì nếu như thế khắp thế giới sẽ biết tin, và chắc chắn mọi người sẽ tin nhận Đức Giêsu là Chúa?

Không, Đức Giêsu Phục sinh chỉ hiện đến với số ít. ‘Con số ít, số còn xót lại’ có ý nghĩa đặc biệt trong Kinh thánh, bởi với con số ít ấy, quyền năng Thiên Chúa được tỏ lộ.

Tin mừng Phục sinh đến với số ít, là Hội thánh, cốt để nói lên bổn phận của họ trong sứ mạng loan truyền danh Chúa cho mọi loài thọ tạo, nhưng đồng thời để Hội thánh ý thức rằng, đây không phải đơn thuần là việc làm của Hội thánh, nhưng trên tất cả là do ân sủng Chúa hoạt động trong Hội thánh.

Trả lời