Ngày 17.4.2020: Nhạy bén để nhận ra “Chúa đó”

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 21:1–14

  Sau đó, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ði-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Cana miền Galilê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.   Ông Simon nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

  Khi trời đã sáng, Ðức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Ðức Giêsu.   Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không”.   Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.  Người môn đệ được Ðức Giêsu thương mến nói với Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.  Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.  Ðức Giêsu bảo các ông: “Ðem ít cá mới bắt được tới đây!”  Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.  Ðức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa.  Ðức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.  Ðó là lần thứ ba Ðức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết.

NHẠY BÉN ĐỂ NHẬN RA ‘CHÚA ĐÓ’

Gioan nhận ra Đức Giêsu không phải vì nhìn thấy Chúa trực tiếp, nhưng vì thấy dấu lạ Người làm. Chúa không hiện ra với chúng ta diện đối diện, nhưng Người luôn ở bên cạnh ta trong từng biến cố cuộc đời, liệu ta có như Gioan, nhạy bén nhận ra ‘Chúa đó’.

Trả lời