Ngày 11.4.2020: Hãy sống niềm hy vọng Phục Sinh

 

Tin Mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 28:1–10

  Chiều ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết.  Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết.  Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Phần các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Ðức Giêsu, Ðấng bị đóng đinh.  Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm,  rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã chỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Ðấy, tôi xin nói cho các bà hay”. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Ðức Giêsu hay.

Và kìa đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người.  Bấy giờ, Ðức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.

HÃY SỐNG NIỀM HY VỌNG PHỤC SINH

Biến cố Đức Giêsu phục sinh là biến cố trọng đại được thánh Mat-thêu diễn tả bằng các hình ảnh như đất trời rung chuyển dữ dội, ánh chớp, y phục trắng như tuyết,… đó là hình ảnh của cuộc thần hiện được nói đến trong Cựu ước.

Chúng ta nhận thấy hai thái độ khi đối diện với Chúa phục sinh: quân lính thì sợ hãi bỏ trốn, còn những người tìm kiếm Người thì lại mừng vui. Niềm vui của những người phụ nữ hôm nay biểu trưng cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Sau ngày thứ Sáu tang thương thì niềm vui phục sinh sẽ tới. Chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng phục sinh, hy vọng được gặp Chúa của mình.

Trả lời