Phản ứng của Tòa Thánh về việc Đức Hồng y Pell được tha bổng

 

Tòa Thánh chào mừng việc Đức Hồng y George Pell được tòa án tối cao của Australia tha bổng.

Phản ứng của Tòa Thánh về việc Đức Hồng y Pell được tha bổngThông cáo công bố trưa ngày 07/4/2020 vừa qua, Phòng Báo Chí Tòa Thánh khẳng định rằng:

Tòa Thánh, vốn luôn tín nhiệm nơi nhà chức trách tư pháp của Australia, hài lòng đón nhận phán quyết nhất chí của Tòa án tối cao nước này về Đức Hồng y George Pell, bác bỏ tất cả những lời cáo buộc lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời thu hồi bản án.

Đức Hồng y Pell, khi đặt mình tùy thuộc phán đoán của các thẩm phán, vẫn luôn khẳng định sự vô tội của ngài, chờ đợi chân lý được làm sáng tỏ.

Nhân dịp này, Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm phòng ngừa và truy tố mọi vụ lạm dụng đối với các trẻ vị thành niên.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời