Ngày 06.4.2020: Niềm hy vọng được giải thoát

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 12:1–11  

      Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Ðức Giêsu; cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Ðức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.  Một trong các môn đệ của Ðức Giêsu la Giuđa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo?”  Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.  Ðức Giêsu nói: “Hãy để cô ấy yên hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy, anh em không có mãi đâu”.

Một đám đông người Do-thái biết Ðức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Ðức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Ladarô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết.  các thượng tế mới quyết định giết cả anh Ladarô nữa,  vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Ðức Giêsu.

NIỀM HY VỌNG ĐƯỢC GIẢI THOÁT

Bữa cơm tại tại đây tiên báo cái chết của Đức Giêsu, qua việc cô Maria xức dầu thơm để tỏ lòng tôn kính, đồng thời là một dấu chỉ của việc Mai táng Đức Giêsu. Bên cạnh đó, bữa tiệc này còn biểu hiệu dấu chỉ Phục sinh của Người, khi có sự hiện diện của anh Lazarô, kẻ được giới thiệu là được Đức Giêsu cho sống lại từ cõi chết.

Tuần thánh, đỉnh cao năm Phụng vụ để chúng ta tưởng nhớ cuộc tử nạn của Đức Giêsu, nhưng đồng thời mang đến cho chúng ta niềm hy vọng giải thoát, nhờ sự phục sinh của Người.

 

 

Trả lời