Ngày 05.4.2020: “Ông này là Con Thiên Chúa”

 

Tin Mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 26:14—27:66

    Ðức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao?” Ðức Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó”.   Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng.   Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?” Nhưng Ðức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

  Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho đám đông một người tù, tùy ý họ muốn.  Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Baraba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Philatô nói với họ: “Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Baraba hay Giêsu, cũng gọi là Kitô?”   Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.

    Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, trong chiêm bao, tôi đã khổ nhiều vì ông ấy”.

Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Ðức Giêsu.  Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai tên này, các ngươi muốn ta tha ai cho các ngươi? Họ thưa: “Baraba!”   Tổng trấn Philatô nói tiếp: “Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Ðóng đinh nó vào thập giá!”   Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Ðóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn Philatô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các ngươi liệu lấy!”  Toàn dân đáp lại: “Máu hắn đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!”  Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Ðức Giêsu, thì sau khi truyền đánh đòn, ông trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

Bấy giờ lính của tổng trấn đem Ðức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Ðức Vua dân Do-thái!”  Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.  Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

“ÔNG NÀY LÀ CON THIÊN CHÚA”

Toàn bộ các bài đọc hôm nay làm sáng lên cuộc khổ hình của Đức Giêsu, như là hiến tế đền tội cho hết thảy chúng nhân. Người như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông.

Tuy nhiên, trong khung cảnh đen tối của thập giá, chúng ta thấy ánh sáng le lói ở ‘cuối đừng hầm’, khi mà viên đại đội trưởng đã tuyên nhận Đức Giêsu: Ông này là Con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng ấy của viên đại đội trưởng, biểu trưng cho dân ngoại, sẽ là dấu chỉ toàn thể muôn dân sẽ nhìn lên tên tử tội bị treo đó mà tuyên xưng danh Người.

Nhìn lên thập giá Chúa, chúng ta có nhận ra tình yêu của Người? Và chúng ta có nhận ra tên tử tội Giêsu ấy chính là Thiên Chúa không?

Trả lời