Ngày 03.4.2020: Tin đòi hỏi cuộc gặp gỡ Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 10:31–42

       Người Do-thái lại lấy đá để ném Ðức Giêsu.   Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Ðức Giêsu bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: các người là những bậc thần thánh’? Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ,  thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ‘Ông nói phạm thượng!’ vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin vào các việc đó.

Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha”. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. Ðức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giođan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Ðức Giêsu. Họ bảo nhau: “Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng”.  Ở đó, nhiều người đã tin vào Ðức Giêsu.

TIN ĐÒI HỎI CUỘC GẶP GỠ THIÊN CHÚA

Tin mừng cho biết người ta lấy đá ném Đức Giêsu vì Người xưng mình là Chúa. Đối với người Do-thái, vốn theo Độc Thần giáo, và họ chưa đón nhận mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như chúng ta hiện nay. Nên việc Đức Giêsu xưng mình là Chúa có nghĩa là xúc phạm nặng nề tới tôn giáo của họ. Tin mừng cũng cho biết, nhiều người đã đến gặp Đức Giêsu và đã tin vào Người. Tin đòi hỏi cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, được người biến đổi và nhận ra diện mạo nhân từ của Người. Chúng ta có thực sự tin Chúa chưa?

Trả lời