CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG – Phỏng vấn ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

 

 

Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.

“CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG – COVID 19”

XIN ĐÓNG GÓP VỀ BAN MỤC VỤ CARITAS TGP SÀI GÒN.

TÊN TÀI KHOẢN: CARITAS TGP TPHCM –

SỐ TÀI KHOẢN: 130 306 119 – TẠI NGÂN HÀNG ACB –

PHÒNG GIAO DỊCH TRƯƠNG ĐỊNH –

SỐ ĐT VĂN PHÒNG CARITAS: 028.39309060.

 

Nguồn: WGPSG

(Truyền Thông Đa Minh – Ba Chuông xin đăng lại với mục đích như Tiêu đề Bài Phỏng Vấn)

 

 

 

 

 

 

Trả lời