Tĩnh tâm mùa chay 2020 (trực tuyến)

 

Trong bối cảnh dịch Covid-2019 đang hoành hành,

Kính mời quý cộng đoàn tham dự 3 buổi tĩnh tâm mùa chay năm 2020 (trực tuyến):

Tĩnh tâm mùa chay 2020 (trực tuyến)

Tĩnh tâm mùa chay 2020 (trực tuyến)
Tĩnh tâm mùa chay 2020 (trực tuyến)
Tĩnh tâm mùa chay 2020 (trực tuyến)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời