Ngày 28.3.2020: Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 7:40–53

       Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ”.  Kẻ khác rằng: “Ông này là Ðấng Kitô”. Nhưng có kẻ lại nói: “Ðấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít và từ Bêlem, làng của vua Ðavít sao?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.  Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

Các vệ binh, trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?”  Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”  Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?  trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có mặt ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!”

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Nicôđêmô, trước đây đã đến gặp Ðức Giêsu; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả”. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG KITÔ

Trong bức tranh đen tối của cuộc xung khắc giữa Đức Giêsu và dân Do-thái, Kinh thánh đã làm sáng lên niềm hy vọng, khi cho biết một số ít đã tin vào Đức Giêsu. Họ là thành phần dân chúng, là lính tráng và đặc biệt hơn, có cả giới lãnh đạo, tiêu biểu là Nicôđimô, người được giới thiệu là đã đến với Đức Giêsu ban đêm.

Ở đây, Nicodemo được giới thiệu như người đã tin nhận Đức Giêsu, được liệt vào nhóm người tuyên xưng: Đức Giêsu là Đấng Kitô.

 

Trả lời