Ngày 27.3.2020: Chúng ta có tương quan với Chúa thế nào?

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 7:1–2, 10, 25–30

     Sau đó, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do-thái tìm giết Người.

Lễ Lều của người Do-thái gần tới, Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.  Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao?   Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Ðấng Kitô?   Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Ðấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả”.

Lúc giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Ðấng đã sai tôi là Ðấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi”. Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

CHÚNG TA CÓ TƯƠNG QUAN VỚI CHÚA THẾ NÀO?

Đối với người Do Thái, Đấng Thiên Sai phải là Đấng xé trời mà đến trần gian này một cách uy nghi. Đấng đánh tan mọi quân thù và mang lại sự độc lập cho dân tộc, cùng vinh quang cho đất nước. Do đó, khi thấy thân thế tầm thường của Đức Giêsu, hay nói đúng hơn, biết người có nguồn gốc, họ không thể tin nhận được Người là Đấng thiên sai.

Chúng ta tự hào là người Kitô hữu, nhưng chúng ta có thực sự biết Chúa hay không? Chúng ta có tương quan thực sự với Chúa hay chỉ mới dừng lại ở việc nghe nói về Người?

 

Trả lời